กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๔/๒๕๖๔

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้


(จำนวนคนอ่าน ๗๑ คน)


  ภาคใต้ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคใต้ จำนวน ๑๓ จังหวัด

 • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
 • วันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
 • ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีการแสดงจากสมาคมโนราแห่งประเทศไทย สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ การแสดงศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ อาทิ การแสดงโนรา หนังตะลุงคน ดิเกร์ฮูลู ซีละ เพลงบอก ลิเกป่า รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ
  • กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากจังหวัดในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
  • กิจกรรมที่ ๓ พิธีเปิดงาน

   - การแสดงต้อนรับชุด "มหกรรมโนรา” โดย สมาคมโนราจังหวัดนครศรีธรรมราช

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุด "มโนราห์เอกชัย ศรีวิชัย”

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุด "หนังตะลุงคน” โดย ชมรมศิลปินเมืองคอน

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดปัตตานี

   ชุดที่ ๑ "ดนตรีพื้นบ้าน วงเปอนมูดาอัสลี”

   ชุดที่ ๒ "ครอบครัวสีละ ซือนีฆายง”

   ชุดที่ ๓ "ดิเกร์ฮูลู คณะอาเนาะปูยู”

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ชุดที่ ๑ "สุราษฎร์ธานี มากมีคุณธรรม” โดย บ้านรำไทย

   ชุดที่ ๒ "นาฎยศิลป์แดนดินศรีวิชัย” โดย Dance center show suratthani

   ชุดที่ ๓ "มโนราห์คณะวัฒนธรรมศรีสุราษฎร์”
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share