กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๔/๒๕๖๔

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปสัมภาษณ์ “รายการมองรัฐสภา”


วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปสัมภาษณ์ "รายการมองรัฐสภา” ( Phone in ร่วมรายการ) ร่วมกับ นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดย ชลรัศมี งาทวีสุข เรื่อง แนวทาง มาตรการรณรงค์จัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” การดำเนินกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรทำได้ และอะไรทำไม่ได้ เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจ ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าใจและให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) โดยออกอากาศในวันที่ ๖ และ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share