กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๔/๒๕๖๔

ปลัดวธ.เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงวัฒนธรรม


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมมาตรการต่างๆในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share