กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๔/๒๕๖๔

โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator Masterclass)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator Masterclass) กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งในระบบการประชุมออนไลน์ และในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรจะมีการรับสมัครจำนวน 20 - 30 คน ต่อหลักสูตร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยเป็นผู้ให้ความรู้


เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร CT101

"Art of Screenplay ศิลปะในการเล่าเรื่องและต่อยอดผลงาน"

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

จำนวน 20 คน


!! สำหรับผู้ที่สนใจจะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อออนไลน์ เพิ่มเติมภายหลัง จำนวน 10 คน และพิเศษสำหรับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าร่วมรับฟังได้เช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 17 เมษายน 2564)

ผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่

https://forms.gle/6mmxUrK1jkiFhUWS8


    คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

  • เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในหัวข้อที่เข้าร่วมอบรม
  • สามารถเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ และการ workshop ตามหลักเกณ์ และวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัติ
  • คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 20 ลำดับแรก

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : สำนักเลขานุการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติ โทร 02 209 3519-20 หรือ 088-493-6307แชร์


Facebook share Twitter share LINE share