กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๔/๒๕๖๔

ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ๑๐ รัชกาล

ชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย"

ภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒


รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัด "นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 21 -30 เม.ย. 2564

ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี


ภายในนิทรรศการประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ส่วนที่ 2 การฉายภาพสามมิติในระบบ

panorama mapping เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระราชทาน ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทย ในชื่อชุด "อเนกอนันต์เลิศหล้าอาณาจักรไทย” ส่วนที่ 3 นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ชมภาพที่หาดูได้ยาก จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความสุขของคนไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share