กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๕/๒๕๖๔

สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพผู้สร้างตำนานเพลงอมตะตลอดกาลของเมืองไทย ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช ๒๕๓๖


นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๐.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรคชรา
สิริรวมอายุ ๙๙ ปี  ซึ่งทางญาติแจ้งว่า ได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๑ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๕–๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๑ วัดธาตุทอง กทม. และจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน  โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

อธิบดีสวธ. เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติของครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ เกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ท่านเป็นบุคลที่สนใจเรื่องเพลงมาแต่เด็ก ทุกครั้งที่มีการจัดงานของวัดต่างๆ จะต้องไปประกวดร้องเพลงทุกครั้ง และมักจะได้รับรางวัลที่ ๑ อยู่เป็นประจำ จากนั้นได้เข้าสู่วงการแสดงละคร วงการนักร้อง วงการภาพยนตร์  ซึ่งจากการสั่งสมประสบการณ์ทำให้มีความสามารถโดดเด่นทั้งเรื่องการร้องเพลง การประพันธ์เพลง การกำกับการแสดงภาพยนตร์โดยเฉพาะด้านการประพันธ์เพลง มีผลงานสร้างสรรค์เกือบ ๑๐๐๐ เพลง ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงเป็นอมตะจนปัจจุบันมีจำนวนมาก เช่น เพลงสดุดี มหาราชา แสนแสบ ท่าฉลอม สาวนครชัยศรี ทุ่งรวงทอง มนต์รักดอกคำใต้ แม่กลอง ฯลฯ

นอกจากครูชาลีจะเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถสูงแล้ว ยังมีผลงานกำกับการแสดงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพหลายเรื่อง เช่น ปราสาททราย กิ่งแก้ว และสื่อกามเทพ และจากผลการสร้างสรรค์ที่ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ครูชาลีได้รับรางวัลเกียรติยศจำนวนมากทั้งรางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน รางวัลเมขลา รางวัลแผ่นเสียงทองคำ เป็นศิลปินที่เป็นแบบอย่างแก่วงการบันเทิงของประเทศไทยในการสร้างสรรค์งานด้วยศรัทธาในวิชาชีพโดยมิได้คำนึงถึงเรื่องธุรกิจ ครูชาลีได้ถ่ายองค์ความรู้การสร้างสรรค์บทเพลงสร้างศิลปินชื่อดังประดับวงการบันเทิงมากมายด้วยผลงานเพลงที่เป็นอมตะยอดนิยมตลาดกาล เช่น สุเทพ วงศ์กำแหง  ชรินทร์ นันทนาคร  เพ็ญศรี พุ่มชูศรี  สวลี ผกาพันธุ์ ฯลฯ ทั้งยังให้ความช่วยเหลือสังคมตลอดมา ครูชาลี อินทรวิจิตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

----------------------------

โทรศัพท์ติดต่อประสาน นางธิดา  อินทรวิจิตร (ภรรยา) ๐๖ ๓๙๘๔ ๓๐๒๖
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share