กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๕/๒๕๖๔

ปลัด วธ. เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายวินัย วรวัตร์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share