กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

รมว.วัฒนธรรม บันทึกเทปรายการคุณพระช่วย ตอน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปรายการคุณพระช่วย ตอน การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในชื่อว่า "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” ผ่านระบบ True VROOM ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share