กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

รมว.วัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒๕๖๔ ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share