กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในรูปแบบการประชุมออนไลน์


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวหัทยา ตันป่าเหียง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายศุภวาร วงศ์รอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านทาง โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share