กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกตรวจและประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ ณ สถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอลี้


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวรภพ มุ่งดี อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ จังหวัดลำพูน ออกตรวจและประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ ณ สถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รวมจำนวน ๒ แห่ง ในการนี้ นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายศุภวาร วงศ์รอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการออกตรวจและประชุมฯ ดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share