กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๙


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วลา ๑๓.๓๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ อินทรแสง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายสิทธิศักดิ์ คำภู นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายประสิทธิ จันต๊ะมุ่ย นักวิชาการปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๙ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share