กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายพอน หลุยจำวัน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share