กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน


วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันต๊ะมุ่ย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ตามโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน (จาริกเส้นทางบุญนครลำพูน ๑ วัน อายุยืน ๑ ปี) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ดังนี้
- วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
- อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
- วัดจามเทวี
- หอศิลป์อุทยานธรรมะ (อาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม)
พื้นที่อำเภอป่าซาง ดังนี้
- วัดป่าซางงาม
- วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง
- กลุ่มโบราณสถานวัดเกาะกลาง
- ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าบุก และ
- ตลาดผ้าพื้นเมืองบ้านดอนหลวง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share