กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๔

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเอกสารแนบ
เอกสารประกาศ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share