กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๖/๒๕๖๔

ผู้ช่วย รมว. วัฒนธรรม บันทึกเทปคำกล่าวสุนทรพจน์ เปิดงาน ASEAN International Rights Fair


วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปคำกล่าวสุนทรพจน์ เปิดงาน ASEAN International Rights Fair เพื่อนำไปเผยแพร่ออนไลน์บน Virtual International Right Fair Online Platform ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share