กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๖/๒๕๖๔

รมว. วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom)


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share