กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๕/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัด ข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางนงลักษณ์ สกุลดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ของสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share