กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๖/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี โดยมีพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้เข้าร่วมพิธีรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share