กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๖/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมประกอบอาหารพร้อมรับประทาน ณ วัดเชิงเขา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และข้าราชการในสังกัด ร่วมประกอบอาหารพร้อมรับประทาน ณ วัดเชิงเขา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบอาหารพร้อมรับประทาน และนำอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ สวจ.สระบุรี ได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้
๑. มอบให้โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน ๑๕๐ ชุด
๒. มอบให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. มอบให้บุคลการทางการแพทย์ ณ จุดฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค จำนวน ๕๐ รูป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share