กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๖/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุุรี ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และนางนงลักษณ์ สกุลดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share