กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๖/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งติดตามการสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและห้องสมุดชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนางสมมารถ คำถนอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางวรรณทิตย์ กิจดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักวิชาการวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share