กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๗/๒๕๖๔

#พิธีทำบุญสถานีวิทยุท่องเที่ยววัฒนธรรมกาญจนบุรี


#พิธีทำบุญสถานีวิทยุท่องเที่ยววัฒนธรรมกาญจนบุรี วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานีวิทยุท่องเที่ยววัฒนธรรมกาญจนบุรี หมู่ ๑ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญสถานีวิทยุท่องเที่ยววัฒนธรรมกาญจนบุรี โดยมี นายเดชา เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่องเที่ยววัฒนธรรมกาญจนบุรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นายธะนะบูรณ์ จึงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่ามะขาม สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นางสาวพรทิพย์ กำเหนิดแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายฐิติวัฒน์ ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้แนะนำตัว พบปะพูดคุย และประสานการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กับเครือข่ายที่มาร่วมในงานดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share