กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๗/๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ QRcode ที่แนบมาพร้อมนี้
1. ประเภทเด็ก
2. ประเภทบุคคล
3. ประเภทองค์กร 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share