กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสวนาระดมความคิดแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน "รู้ไทย เข้าใจจีน"


กิจกรรม เสวนาระดมความคิดแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน
 
"รู้ไทย เข้าใจจีน"
 
๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๓๐ - ๑๖:๐๐ น.
 


เอกสารแนบ
1 กำหนดการเสวนาศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีน
2 Link และ QR CODR สำหรับลงทะเบียน
3 โปสเตอร์


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share