กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๙/๒๕๖๔

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ
วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๑๖ จังหวัด จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ

- ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

รับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือ
พบกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของศิลปินและศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ จากสมาคม ชมรม และเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ อาทิ การแสดงขับซอล้านนา สะล้อ ซอ ซึง การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงตีกลองสะบัดชัย การแสดงลิเก การแสดงสิงโตอวยพร รวมการแสดงแล้วมากกว่า ๖๖ รายการ การสาธิตและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีของขึ้นชื่อประจำจังหวัด และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ รวมไปถึงผู้ชมยังสามารถร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัลจากงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนศิปวัฒนธรรมจากศิลปินและศิลปินพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) จากผู้ประกอบการ ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทาง

Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือ
Youtube : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ภาคเหนือ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share