กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๙/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Run Special Talk Online : Bilateral Culture (Thai Vietnam) to Creative Industry สื่อสองวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


กิจกรรม Run Special Talk Online : Bilateral Culture (Thai Vietnam) to Creative Industry

 

สื่อสองวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

 


เอกสารแนบ
Poster
ตารางงาน


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share