กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๙/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของคนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา (World Intellectual Property Organization: WIPO)เอกสารแนบ
Poster
Youth Prize Flyer EN
Youth Prize Photography Prize Rules EN
ไฟล์เอกสารรายละเอียด


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share