กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๙/๒๕๖๔

ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการ ผ่านระบบ Application Zoom
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share