กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๙/๒๕๖๔

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ ๑o ให้ “กิตติพันธ์ พานสุวรรณ” เป็นอธิบดีกรมศิลปากรและ “ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา” เป็นรองปลัด วธ.


ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ให้ "กิตติพันธ์ พานสุวรรณ” เป็นอธิบดีกรมศิลปากรและ "ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา” เป็นรองปลัด วธ.
วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามที่ วธ.เสนอ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อแทนตำแหน่งนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร (ศก.) ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ และ 2.นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอีก 1 ตำแหน่งนั้น วธ.จะมีการพิจารณาเพื่อเสนอ ครม.ต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share