กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ RUN TALK ONLINE SPECIAL ๒o๒๑ ในโครงการสื่อสองวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม RUN TALK ONLINE SPECIAL 2021 ในโครงการสื่อสองวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

- วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 19.00-20.30 น.

ตอนที่ 3 : สมุนไพรไทยกับแนวโน้มสู่ตลาดอาหารสุขภาพในเวียดนาม

วิทยากร : 1. ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ (กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2. รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84072892554
Meeting ID: 840 7289 2554

ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share