กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖๔

ประกาศ เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔เอกสารแนบ
เอกสารประกาศ
เอกสารประกอบ
เอกสาร TOR


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share