กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๙/๒๕๖๔

ปลัด วธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี โดยมี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ชวรวย ฉิมเรศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเข้าร่วม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share