กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๙/๒๕๖๔

ปลัด วธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามโครงการ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามโครงการ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนวัดบางใบไม้ เข้าร่วม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share