กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๙/๒๕๖๔

ปลัด วธ. เป็นประธานในพิธีสมโภชและพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พีธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง และพิธีตักบาตรปันน้ำใจสู้ภัยโควิด


วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสมโภชและพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พีธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง และพิธีตักบาตรปันน้ำใจสู้ภัยโควิด โดยมี พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีตักบาตรปันน้ำใจสู้ภัยโควิด นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากอำเภอและวัฒนธรรมอำเภอ เข้าร่วม ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share