กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๙/๒๕๖๔

ปลัด วธ. เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) ชมการสาธิตมวยไชยา และร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์เที่ยวชุมชนยลวิถี "ชุมชนวัดบางใบไม้"


วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) ชมการสาธิตมวยไชยา และร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์เที่ยวชุมชนยลวิถี "ชุมชนวัดบางใบไม้" โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share