กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔


วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
       นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายไมตรี ไตติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และประชาชน ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share