กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

กิจกรรมรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔


วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

นางสาวณฐธนพร พัฒนะสุธาดล
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share