กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย


๒๘ กันยายน
วันพระราชทานธงชาติไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้มีธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share