กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๙/๒๕๖๔

ปลัด วธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔


วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์การมหาชน ผู้บริหารกรมการศาสนา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share