กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

กิจกรรมการบันทึกเทปการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


จังหวัดชัยภูมิ

   วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
จัดกิจกรรมการบันทึกเทปการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและรับรู้อย่างกว้างขวาง
เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดี สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share