กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมพระพิธีธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


จังหวัดชัยภูมิ

   วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ กล่าวเปิด
โครงการฝึกอบรมพระพิธีธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเขาบังเหย ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อฝึกอบรมให้กับพระสงฆ์ตามอารามหลวงภายในจังหวัดชัยภูมิ และมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ ไปสู่ข้าราชการหรือผู้มีสิทธิได้รับอย่างทั่วถึง

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share