กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

พิธีทางศาสนาเสริมสวัสดิ์มงคล กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ


จังหวัดชัยภูมิ

   วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีทางศาสนาเสริมสวัสดิ์มงคล กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณด้านหน้ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอด ต่อยอด ความเป็นไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิแชร์


Facebook share Twitter share LINE share