กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


จังหวัดชัยภูมิ

    วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
โดยแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมดังนี้
๑. การคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. การคัดเลือก "คนดีศรีชัยภูมิ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
โดยได้รับเกียรติจากนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบโล่และรางวัลในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share