กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีแห่ผีสุ่ม บุญเดินสิบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


จังหวัดชัยภูมิ

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีแห่ผีสุ่ม บุญเดินสิบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตผ้าไหมครบวงจร บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share