กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๔

โครงการอบรมผู้นำด้านศาสนพิธีการ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


จังหวัดชัยภูมิ

   วันอังคารที่ ๒๑ กันยนยน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุริยา สุระเสียง วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำด้านศาสนพิธีการ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเขาบังเหย ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบ Zoom จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ ๓ แห่ง ได้แก่
๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๒. วัดบางอำพันธ์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๓. วัดโคกหินตั้ง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการอบรม
โดยมีนายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แชร์


Facebook share Twitter share LINE share