กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑o/๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ ภาพพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓


ประชาสัมพันธ์ ภาพพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓


 ภาพพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ รางวัลในโครงการสถาบันพัฒนา มอบรางวัลในโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) ๒ กิจกรรม และโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเผยแพร่ผ่านสื่อของการประชุมสุดยอดธุรกิจคอนเทนต์เอเชีย (Asia Content Business Summit (ACBS)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :  https://https://drive.google.com/drive/folders/1g85OFK8qxjgfdfO5-SanDvJ0uinZ-yMF?usp=sharing
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share