กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/๑o/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แนะแนวในการทำงานแกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๐ น.
     นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แนะแนวในการทำงานแกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด อาคาร ๒ ชั้น ๔a
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share