กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/๑o/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๙ น.
ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
     นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พิธีประกอบด้วย
    - อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำ จากท่าน้ำวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง ๔ ประกอบด้วย กรมการเมืองฝ่ายเวียง คือ พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 กรมการเมืองฝ่ายวัง คือ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการเมืองฝ่ายคลังคือ นายวันชัย บุญชู ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรมการเมืองฝ่ายนา คือ นายประจวบ นาคเทียน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากวัดไตรภูมิ แห่องค์พระล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก ไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๔
   - พิธีอุ้มพระดำน้ำ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) โดยหันทิศการดำน้ำ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ทิศใต้ ครั้งที่ ๒ ทิศใต้ ครั้งที่ ๓ ทิศเหนือ ครั้งที่ ๔ ทิศเหนือ ครั้งที่ ๕ ทิศใต้ และครั้งที่ ๖ ทิศเหนือ ตามลำดับ
    โดยในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานเพื่อ รักษาแก่นแท้ของประเพณีเท่านั้น งดการจัดกิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share