กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/๑o/๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วิเชียรบุรี


จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.
วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
    นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วิเชียรบุรี
  -พิธีอัญเชิญองค์พระเคลื่อนจากที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี มายังศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วิเชียรบุรี
  -พิธีสงฆ์ โดยความเมตตาของ พระเดชพระคุณ พระสุธีวชิราภรณ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
  -พิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดา ขอขมาพระแม่คงคา
  -การแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงรำโจ๋ง รำถวายพระแม่คงคา และการกวนข้าวกระยาสราท
  -นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวรายงาน
  -ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวิเชียรบุรี อ่านประวัติความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระสรงน้ำ อำเภอวิเชียรบุรี
  -ประธานพิธีเปิด โดย นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี
  -โดยมีการอัญเชิญองค์พระพุทธมิ่งมงคลศรีวิเชียรบุรี ลงเรือแห่องค์พระบริเวณประกอบพิธีตามประเพณี ณ บริเวณวังกระโห้ ริมแม่น้ำป่าสัก (บ้านห้วยชัน ตำบลสระประดู่) อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share